TOPlist
Město leží na moravsko-slovenském pomezí při vstupu do Vlárského průsmyku, v severovýchodní části Bílých Karpat, které jsou vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO. Krajina Bílých Karpat je mimořádně cenná především díky nebývalé rozloze druhově bohatých luk, vysokému podílu přírodě blízkých lesů a značnému kulturnímu bohatství.
Vznik a historie města jsou spjaty se založením a dějinami hradu Brumov, který byl zbudován někde na počátku 13. století jako královský hrad střežící a spravující část východní Moravy proti vojenským vpádům z východu Evropy a z Asie. U mostu pod hradem roste asi 300 let stará lípa malolistá. Dalšími historicky cennými památkami jsou budova radnice spolu se vzácnými sochami a kašnou na náměstí, kostel sv. Václava, budova pivovaru, sklářská dělnická kolonie v Sidonii, Židovský hřbitov či kapličky na celém území města. V bývalé panské vile pod hradem je umístěno Městské informační centrum a Městské muzeum s expozicemi o historii města a života v podhradí.
Pro turisty a milovníky sportu je k dispozici několik ubytovacích a stravovacích zařízení, tělocvična, krytý plavecký bazén a víceúčelové sportovní hřiště v novém školním areálu, nový venkovní bazén s doplňkovými zařízeními, fotbalový stadion, golfové hřiště, tenisové kurty aj. Krásné prostředí bělokarpatského masivu v okolí města je protkáno sítí turistických chodníků a cyklotras lákajících ke zdravému pohybu ve zdravém prostředí. V zimním období je po hřbetech okolních kopců udržováno několik běžeckých stop a nedaleko jsou i sjezdová lyžařská střediska s vleky na Kaňúru a Jeleňovské.

Městské informační středisko - tel.: + 420 577 330 138, + 420 731 083 442, e-mail: infobb@volny.cz

Městské muzeum - stálá expozice je zaměřena na život lidí pod brumovským hradem, na typická řemesla a vybavení domácnosti. Ve výstavních prostorách jsou pořádány archeologické, národopisné i historické výstavy. Otevírací doba: duben až říjen Po-Ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hodin, listopad až březen Po-Pá 8.00-12.00, 13.00-15.00 hodin.

Hrad Brumov - nabízí v bývalých sklepních i nadzemních prostorách expozici o historii hradu, fotografie z archeologického průzkumu, prapory s erby majitelů, model hradu, repliky části zbrojí, odlitek tympanonu z hradní kaple, popisné tabule s náčrty vývoje a popisem historie hradu, vitríny s keramickými, skleněnými a železnými nálezy z archeologického průzkumu a jiné zajímavosti, Web:

Brumov - Kašna na náměstí Brumov - Kašna na náměstí
Kašna na náměstí
Brumov - Kostel sv. Václava Brumov - Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
Brumov - Kaple Brumov - Kaple
Kaple
Brumov - Pivovar Brumov - Pivovar
Pivovar
Brumov Brumov
Brumov
Brumov - Židovský hřbitov Brumov - Židovský hřbitov
Židovský hřbitov
Fotografie uživatelů
cestou přes Holý vrch z Brumova na Vršatec

Virtuální prohlídky serveru
Expozice Hrad Brumov